ЈНМВ 1.1.8 Набавка рачунарске и сродне опреме по партијама, 2. Партија: Набавка штампача, копир апарата и опреме, 2.Појашњење, Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, Измењена конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.1.8/2018 Набавка рачунарске и сродне опреме по партијама, 2.Партија-Набавка штампача, копир апарата и опреме донела: 2.Појашњење, Обавештење о продужењу рока за подношење понуда и Измењену конкурсну документацију коју,

можете преузети овде:JНМВ 1.1.8-II- 2018, 2. ПОЈАШЊЕЊЕ,1.1.8-II 2018 Oбавештење о продужетку рока за достављање понуда,ЈНМВ 1. 1. 8-2018 Измењена Koнкурсна документација 2.Партија-Набавка штампача, копир апарата и опреме.

Leave a Reply