ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НОВИХ ОБЈЕКАТА ТС – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке мале вредности ЈНМВ 1.2.4/2018   –”Технички преглед нових објеката ТС”.
Можете преузети овде JNMV 1.2.4 2018 KONKURSNA DOKUMENTACIJA JNMV 1.2.4 2018 Poziv Za Podnosenje Ponude

 

Leave a Reply