РАДИОГРАФСКА КОНТРОЛА ЗАВАРЕНИХ СПОЈЕВА НА ТС- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку услуга – Радиографска контрола заварених спојева на ТС.
Набавка је спорведена као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.2.3/2018.
Можете преузети овде JNMV 1.2.3 2018 ODLUKA O DODELI

 

Leave a Reply