МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ И ПРИКЉУЧНИХ ТОПЛОВОДА НА ЛОКАЦИЈИ ТПС КУЧЕВАЧКА – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку радова –  Машински и грађевински радови на изградњи дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији ТПС Кучевачка. Набавка је спроведена кроз преговарачки поступак  јавне набавке са објављивањем позива за подношење понуда ЈНПП 1.3.35/2018.
Можете преузети овде JNPP 1.3.35 2018 ODLUKA O DODELI

 

Leave a Reply