ЈНМВ 1.1.8/2018 2.Партија-Набавка штампача, копир апарата и опреме, Појашњење бр.1

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.1.8-II/2018 2.Партија-Набавка штампача, копир апарата и опреме донела Појашњење бр.1 које,

можете преузети овде:JНМВ 1.1.8-Н-II- 2018, 1. ПОЈАШЊЕЊЕ.

Leave a Reply