Обавештење о потписаном Уговору ЈНМВ 1218/2018: ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХА, Орн: 71353200

Дана 31. октобра 2018. године, након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности услуга број: 1218/2018 ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХА, Орн: 71353200, након донете и објављене одлуке о додели уговора, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда и потписаног уговора са понуђачем:
SGS doo, Novi Beograd, Jurija Gagarina 7b,ПИБ:100289766, самостално и без подизвођача извршење уговора.
Објављујемо обавештење у прилогу:
Obavestenje o zakljucenom Ugovoru

Leave a Reply