ЈНМВ 1.1.8-II/2018 Набавка рачунарске и сродне опреме, 2.Партија-Набавка штампача, копир апарата и опреме, Позив и Конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.1.8-II/2018 Набавка рачунарске и сродне опреме, 2.Партија-Набавка штампача, копир апарата и опреме је донела Позив за достављање понуд и Конкурсну документацију који,

можете преузети овде:Позив 1.1.8-II-2018, 2.Партија-Набавка штампача, копир апарата и опреме,ЈНМВ 1. 1. 8-II-2018 Koнкурсна документација 2.Партија-Набавка штампача, копир апарата и опреме.

Leave a Reply