НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА З АКОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ ПОЖАРЕВЦА (ТС) – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ БР. 2

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила уговор бр. 2 по  ЈН 1.1.13-1/2018 који је закључен на основу потписаног оквирног споразума за предметну јавну набавку добара ЈН ОП ОС 1.1.13/2018  –“Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система за конзумно подручје Пожаревца (ТС).
Можете преузети овде JN-1.1.13-2-Obavestenje-OZakljucenomUgovoru.pdf .

Leave a Reply