НАБАВКА ХТЗ ОПРЕМЕ И ОДЕЋЕ – ПО ПАРТИЈАМА, 1. ПАРТИЈА НАБАВКА ХТЗ ОПРЕМЕ И ОДЕЋЕ- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци добара Набавка ХТЗ опреме и обуће- по пртијама. 1. Партија – набавка ХТЗ опреме и обуће. Набавка је спроведена као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.1.10-I/2018.
Moжете преузети овде 1.1.10-I 2018 Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru

Leave a Reply