НАБАВКА ХТЗ ОПРЕМЕ И ОДЕЋЕ, 1. ПАРТИЈА – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела је Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку добара – Набавка ХТЗ опреме и одеће, по партијама 1. Партија -Набавка ХТЗ опреме и одеће. Поступак је спроведен као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.1.10-1/2018.
Можете преузети овдеJNMV ODLUKA O DODELI 1.1.10-1 2018

 

Leave a Reply