НАБАВКА УРЕЂАЈА ЗА ДАЉИНСКО ОЧИТАВАЊЕ МЕРИЛА УТРОШКА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је потписала уговора по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ 1.1.25/2018. –  Набавка уређаје за даљинско очитавање мерила утрошка топлотне енергије.
Можете преузети овде1.1.25 2018 Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru

Leave a Reply