НАБАВКА САНИТАРНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – НАРУЏБЕНИЦИ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци добара – ЈНМВ 2.1.7Н/2018 ,Набавка санитарног материјала за одржавање хигијене. Набавка је спорведена као набавка на коју се закон о јавним набавкама не примењује, а све у циљу закључења наруџбенице са једним испоручиоцем.
Можете преузети овде 2.1.7N 2018 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU.

Leave a Reply