УСЛУГЕ ВПН КАБЛОВСКОГ ПОВЕЗИВАЊА УДАЉЕНИХ ТАЧАКА – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку услуга – Услуге ВПН кабловског повезивања удаљених тачака. Набавка је спроведена као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.2.19/2018.
Можете преузети овде JNMV 1.2.19 2018 ODLUKA O DODELI

Leave a Reply