Набавка услуга ЈНМВ 1218/2018; ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХА, Орн: 71353200

Дана 24. септембра 2018. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне мале вредности услуга од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом за текућу пословну годину.
Дана 26. септембра 2018. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 6570/3  и Конкурснe документацијe за набавку услуга број:  ЈНМВ 1218/2018 ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХА, Орн: 71353200.
Рок за достављање понуда: 10. октобар 2018. године до 09 сати
Јавно отварање понуда:       10. октобар 2018. године у 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети лично у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, као и са портала ЈН и интернет страници у прилогу:
Poziv za dostavljanje ponuda Termovizijsko snimanje
Konkursna dokumentacija Termovizijsko snimanje iz vazduha

Leave a Reply