Обавештење о потписаном уговору ЈНОП 1123/2018; НАБАВКА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ И ОСТАЛЕ ОПРЕМЕ ЗА ТПС ДОМ КУЛТУРЕ И ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА, ОРН: 42511100

Дана 25. септембра 2018. године, након спроведеног поновног отвореног поступка јавне набавке радова број: ЈНОП 1123/2018 НАБАВКА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ И ОСТАЛЕ ОПРЕМЕ ЗА ТПС ДОМ КУЛТУРЕ И ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА, ОРН: 42511100, након донете и објављене одлуке о додели уговора, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда и потписаног уговора са понуђачем: Трацо доо, Љубе Давидовића 55/6, Београд, ПИБ: 100043897, самостално и без подизвођача извршење уговора.
Објављујемо обавештење у прилогу:
Obavestenje o potpisanom Ugovoru

 

Leave a Reply