УСЛУГЕ ВПН КАБЛОВСКОГ ПОВЕЗИВАЊА УДАЉЕНИХ ТАЧАКА – 1. ПОЈАШЊЕЊЕ