УСЛУГЕ ВПН КАБЛОВСКОГ ПОВЕЗИВАЊА УДАЉЕНИХ ТАЧАКА – 1. ПОЈАШЊЕЊЕ

JП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 1.  на добијена питања од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку  ЈНМВ 1.2.19/2018 – Услуге ВПН кабловског повезивања удаљених тачака.
Можете преузети овде ЈНОП 1.2.19 2018 Појашњење 1

Leave a Reply