НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ ПОЖАРЕВЦА (ТС) – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ ПОЈЕДИНАЧНОГ УГОВОРА БР. 1

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила уговор бр. 1 по  ЈН 1.1.13/2018 који је закључен на основу потписаног оквирног споразума за предметну јавну набавку добара ЈН ОП ОС 1.1.13/2017 –“Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система за конзумно подручје Пожаревца (ТС).
Можете преузети овде JN-1.1.13-1-Obavestenje-OZakljucenomUgovoru.pdf .

Leave a Reply