НАБАВКА ХТЗ ОПРЕМЕ И ОДЕЋЕ ПО ПАРТИЈАМА – 1. ПАРТИЈА- НАБАВКА ОПРЕМЕ И ОДЕЋЕ – 1. ПОЈАШЊЕЊЕ, 1. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

JП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 1   за ЈНМВ , 1.1.10-I/2018 за Набавка ХТЗ опреме по партијама , I Партија: Набавка ХТЗ Опреме и одеће на основу њега извршила измену Позива за подношење понуда,  измену конкурсне документације  и померање рока за подношење и отварање понуда.
Можете преузети овде ISPRAVLJEN POZIV 1.1.10-I-2018 HTZ 1. POJAŠNJENJE JNMV 1.2.15 20181. ИЗМЕЊЕНА 1.1.10-I-2018 HTZ I- PARTIJA КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Copy ЈНМВ 1.1.10-I 2018 ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА

Leave a Reply