НАБАВКА УРЕЂАЈА ЗА ДАЉИНСКО ОЧИТАВАЊЕ МЕРИЛА УТРОШКА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку добара – “Набавка уређаја за даљинско очитавање мерила утрошка топлотне енергије”.
Набавка је спроведена као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.1.25/2018.
,
Можете преузети овдеJNMV 1.1.25 2018 ODLUKA O DODELI

Leave a Reply