НАБАВКА АРМАТУРЕ И МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНИХ СЕТОВА (МРС) ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРДАЊЕ ТС – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке добара  –” Набавка арматуре и мерно-регулационих сетова (МРС) за потребе изградње ТС.
Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈН ОП ОС 1.1.5/2018, ради потписивања оквирног споразума са једним понуђачем..

Можете преузети овдеJN OP OS 1.1.5 2018 PozivZaPodnosenjePonude. pdf JNOP OS 1.1.5 2018 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

 

Leave a Reply