НАБАВКА ХТЗ ОПРЕМЕ И ОДЕЋЕ ПО ПАРТИЈАМА, I ПАРТИЈА : НАБАВКА ХТЗ ОПРЕМЕ И ОДЕЋЕ – ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке мале вредности ЈНМВ 1.1.10-I /2018  –” Набавка ХТЗ опреме и одеће по партијама: I Партија: Набавка ХТЗ опреме и одеће”.
Можете преузети овде1.1.10-I-2018 HTZ I- PARTIJA КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА POZIV 1.1.10-I-2018 HTZ

 

Leave a Reply