НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА – ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела одлуку о закључењу оквирног споразума за предметну јавну набавку добара ЈН ОП ОС 1.1.13/2018 –“Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог систем.
Набавка је спровене кроз отворени поступак јавне набавке број ЈН ОП ОС 1.1.13/2017  у циљу закључеља оквирног споразума са једним понуђачем.
Можете преузети овде ODLUKA O DODELI OKV.SPOR. JNOP OS 1.1.13 2018

Leave a Reply