НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА – ПО ПАРТИЈАМА, II ПАРТИЈА – ОРИГИНАЛНИ ТОНЕРИ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор за набавку  добара: Набавка канцеларијског потрошног материјала- II партија-Оригинални тонери. Набавка је спроведена кроз поступак јавне набавке мале вредности  ЈНMВ  1.1.7-II/2018.
Можете преузети овде 1.1.7-II 2018 OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Leave a Reply