Обавештење о померању рока за достављање понуда 1123 ЈНОП; НАБАВКА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ И ОСТАЛЕ ОПРЕМЕ ЗА ТПС ДОМ КУТУРЕ И ТПС ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА, ОРН: 42511100.

Дана 2. августа 2018. године, донета је Одлука о поновном покретању поступка јавне набавке добара у отвореном поступку од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом за текућу пословну годину.
Дана 3. септембра 2018. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Обавештење о померању рока за достављање понуда 5094/3-1 од 2. августа 2018. године и Конкурснe документацијe за набавку добара број:
ЈНОП 1123/2018 НАБАВКА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ И ОСТАЛЕ ОПРЕМЕ ЗА ТПС ДОМ КУТУРЕ И ТПС ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА, ОРН: 42511100.
Измењен рок за достављање понуда:            18. септембар 2018. године до 9 сати.
Измењен рок за јавно отварање понуда:       18. септембар 2018. године у 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети лично у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, као и са портала ЈН и интернет страници у прилогу:
1123 2018 JNOP Obavestenje o izmeni roka Poziva za dostavljenje ponuda Nabаvka razmenjivaca
1123 2018 Promena roka u ponovnom postupku Nabavka Razmenjivaca

Leave a Reply