ЈНМВ 2.1.8Н/2018 Набавка канцелариског намештаја, Обавештење о закљученом уговору