МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЛОКАЦИЈИ ИТПС НА ПОТЕЗУ УЛИЦА VI ЛИЧКА 59-62Г/2, СОКОБАЊСКА 2-14 И 11-47 – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела је Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку радова– Машински и грађевински радови на локацији ИТПС на потезу VI личка 59-62г/2, Сокобањска. Набавка је спроведена као јавна набавка у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда ЈНПП 1.3.12/2018.
Может епреузети овде ODLUKA O DODELI JNOP 1.3.12 2018

Leave a Reply