НАБАВКА УРЕЂАЈА ЗА ДАЉИНСКО ОЧИТАВАЊЕ МЕРИЛА УТРОШКА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ – ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке добара  –” Набавка уређаја за даљинско очитавање мерила утрошка топлотне енергије“. Набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.1.25/2018.
Можете преузети овде ЈНМВ 1 1 25 -2018 Позив за подношење понуда JNMV 1 1 25 2018 KONKURSNA ČITAČ

Leave a Reply