МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ДИСТРИБУТИВНЕ ТОПЛИФИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ НА ЛОКАЦИЈИ ТПС “АЛЕКСЕ ДУНДИЋА” – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку радова – Машински и грађевински радови на изградњи дистрибутивне топлификационе мреже на локацији ТПС “Алексе Дундића”. Набавка је спроведена кроз отворени поступак јавне набавке број ЈНОП 1.3.38/2018.
Можете преузети овде ODLUKA O DODELI JNOP 1.3.38 2018

Leave a Reply