ЈНМВ 1.1.7-II/2018 Набавка канцеларијског потрошног материјала, II Партија-Оригинални тонери,Одлука о додели уговора

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.1.7-II/2018Набавка канцеларијског потрошног материјала, II Партија-Оригинални тонери је донела Одлуку о додели уговора који,

можете преузети овде:JНМВ 1.1.7-II-2018- Одлука о додели уговора

Leave a Reply