НАБАВКА АРМАТУРЕ И МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНИХ СЕТОВА (МРС) ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЊЕ ТС – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ БР 7

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је потписала уговор бр. 7 који је закључен на основу потписаног оквирног споразума за предметну јавну набавку добара ЈН ОП ОС 1.1.5/2017  –“Набавка арматуре и мерно-регулациои сетова (МРС)  за потребе изградње ТС.
Можете преузети овде JN 1.1.5-7. Obavestenje OZakljucenomUgovoru

Leave a Reply