РАДОВИ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА ВРАЋАЊУ КОЛОВОЗА И ТРОТОАРА У ПРВОБИТНО СТАЊЕ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила уговор за предметну јавну набавку радова –“Радови на јавним површинама на враћању коловоза и тротоара у првобитно стање. Набавка је спроведена кроз отворени поступак ЈНОП 1.3.14/2018.
Можете преузети овде 1.3.14 2018 ASFALT. Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru

Leave a Reply