ЈНМВ 1.1.7-II/2018 Канцеларијски потрошни материјал по партијама, Партија II-Оригинални тонери, Појашњење бр.2

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.1.7-II/2018 Kанцеларијски материјал по партијама, партија II-Оригинални тонери, уредило појашњење бр.2 које,

можете преузети овде:ЈНМВ 1.1.7-II- 2018, 2. Појашњење.

Leave a Reply