ЈНМВ 1.1.7-II/2018 Набавка канцеларијског потрошног материјала по партијама, II Партија-Оригинални тонери, 3. Измењена конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.1.7-II/2018 Набавка канцеларијског потрошног материјала по партијама II партија-Оригинални тонери, донела 3. Измену конкурсне документације коју ,

можете преузети овде:ЈНМВ 1 1 7-II 2018 3. Измењена конкурсна документација

Leave a Reply