ЈНМВ 1.1.7-II/2018 Набавка канцеларијског потрошног материјала-по партијама,II партија-Оригинални тонери,Измењена Конкурсна документација 2.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.1.7-II/2018 Набавка канцеларијског потрошног материјала-по партијама-Партија 2-Оригинални тонери је донела 2.Измењену конкурсну документацију и  2. Обавештење о продужењу рока коју,

можете преузети овде:ЈНМВ 1 1 7-II 2018 2. Измењена конкурсна документација,ЈНМВ 1.1.7-II-2018 2.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

Leave a Reply