ЈНМВ 2.2.37-IIН/2018 Сервис аутоелектрике ван гарантног рока,двогодишњи уговор, Конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.37-II Н/2018 Сервис аутоелектрикенван гарантног рока, двогодишњи уговор донела Конкурсну документацију коју ,

можете преузети овде:2.2.37-II Н-2018 Конкурсна документација

Leave a Reply