ЈНМВ 1.1.8-I/2018 I Партија -Набавка рачунара и сродне опреме, Обавештење о закљученом уговору