ЈНМВ 1.1.7-II/2018 Набавка канцеларијског потрошног материјала -по партијама, II Партија-Оригинални тонери, Појашњење бр.1

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.1.7-II/2018 Набавка канцеларијског потрошног материјала -по партијама, II Партија -Оригинални тонери, донела Појашњење бр 1, који

можете преузети овде:ЈНМВ 1.1.7-II- 2018, Појашњење бр.1

Leave a Reply