РАДОВИ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА ВРАЋАЊУ КОЛОВОЗА И ТРОТОАРА У ПРВОБИТНО СТАЊЕ – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку радова – Радови на јавним површинама на враћању коловоза и тротоара у првобитно стање. Набавка је спроведена у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.14/2018.
Можете преузети овде JNOP 1.3.14 2018 ODLUKA O DODELI

 

 

Leave a Reply