Обавештење о обустави поступка број: 1123/2018 НАБАВКА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ И ОСТАЛЕ ОПРЕМЕ ЗА ТПС ДОМ КУЛТУРЕ И ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА, ОРН: 42511100

Дана 2. августа 2018. године, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке добара: Број: 1123/2018 НАБАВКА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ И ОСТАЛЕ ОПРЕМЕ ЗА ТПС ДОМ КУЛТУРЕ И ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА, ОРН: 42511100, након донете и објављене одлуке о обустави поступка, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени ” нема приспелих понуда”. Објављујемо обавештење у прилогу:
Obavestenje o obustavi postupka

Leave a Reply