Набавка добара у поновном поступку број 1123/2018; НАБАВКА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ И ОСТАЛЕ ОПРЕМЕ ЗА ТПС ДОМ КУТУРЕ И ТПС ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА, ОРН: 42511100

Дана 2. августа 2018. године, донета је Одлука о поновном покретању поступка јавне набавке добара у отвореном поступку од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом за текућу пословну годину.
Дана 2. августа 2018. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 5094/3 од 2. августа 2018. године и Конкурснe документацијe за набавку добара број:
ЈНОП 1123/2018 НАБАВКА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ И ОСТАЛЕ ОПРЕМЕ ЗА ТПС ДОМ КУТУРЕ И ТПС ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА, ОРН: 42511100.
Рок за достављање понуда: 6. септембар 2018. године до 09 сати.
Јавно отварање понуда:       6. септембар 2018. године у 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети лично у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, као и са портала ЈН и интернет страници у прилогу:
1123 2018 Poziv za dostavljenje ponuda
1123 2018 U ponovnom postupku Konkursna dok Nabavka Razmenjivaca

Leave a Reply