НА ЛОКАЦИЈИ ШУМАДИЈСКА ( УГАО СА ЗЕЛЕНГОРСКОМ) И БЕОГРАДСКА ПРЕМА ЂУРЂЕВОЈ- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је потписала уговор за предметну јавну набавку радова – Машински и грађевински радови на локацији Шумадијска (угао са Зеленгорском) и Београдска према Ђурђевој. Набавка је спроведена у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.17/2018.
Можете  преузети овде ЈНОП 1.3.17 2018 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Leave a Reply