ЈН ОП 1.3.20-II/2018 Mашински и Грађевински радови на локацији ТПС 9/60+11/60 -Немање Томића 18-Поновљени поступак, Позив и Конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈН ОП 1.3.20-II/2018 Машински и Грађевински радови на локацију ТПС 9/60+11/60-Немање Томића 18-Поновњени поступак је донела позив и конкурсну документацију коју,

можете преузети овде:ЈН ОП 1.3.20-II-2018 Позив за подношење понуда, ЈН ОП 1.3.20-II-2018 Koнкурсна документација

Leave a Reply