ЈН ОП 1.3.20/2018 Машински и грађевински радови на локацији ТПС 9/60+11/60- Немање Томића 18, Одлука о обустави поступка

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈН ОП 1.3.20/2018-Машински и грађевински радови на локацији ТПС 9/60 +11/60 Немање Томића 18, донела Одлуку о обустави поступка који,

можете преузети овде:JNOP 1.3.20-2018 Одлука о обустави поступка

Leave a Reply