ЈНМВ 1.2.16/2018 Снимаље и израда геодетских подлога за потребе пројектовања ТС, Обавештење о закљученом уговоруљ

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.2.16/2018 Снимање и израда геодетских подлога за потребе пројектовања ТС донела Обавештење о закљученом уговору који,

можете преузети овде:ЈНМВ 1.2.16 218 Обавештење о закљученом уговору

Leave a Reply