Обавештење о потписаном уговору број 132/2018 ЈНОП ПП: НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНЕ МРЕЖЕ ТС, Партија I – Набавка маш. и грађев. радова на замени примарне мреже Београдска ОРН: 45231100

Дана 24. јула 2018. године, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке радова по партијама за: Број: 132/2018 ЈНОП ПП НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНЕ МРЕЖЕ ТС, Партија I – Набавка маш. и грађев. радова на замени примарне мреже Београдска ОРН: 45231100, након донете и објављене одлуке о додели уговора, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда и потписаног уговора са понуђачем у заједничкој понуди, овлашћени члан групе: Welding ZR, Velika Plana, Bulevar Despota Stefana 42, PIB:102658445, члан групе: Požarevac kop ZR, Požarevac, Lučica, PIB:102322597, извршење уговора
Објављујемо обавештење у прилогу:
Obavestenje o zakljucenom Ugovoru Partija 1

Leave a Reply