СЕРВИС РЕДОВНИ И ВАНРЕДНИ ЗА ВОЗИЛА ВАН ГАРАНТНОГ РОКА -Двогодишњи уговор