ЈНМВ 2.2.8Н/2018 Услуге сервиса расхладних уређаја-клима за 2018 и 2019 годину, Обавештење о закљученом уговору