НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА МЕРЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ У ТПС – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци добара – Набавка опреме за мерење и управљање у ТПС. Набавка је спроведена као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.1.16/2018.
Можете преузети овде 1.1.16- 2018 Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru.

Leave a Reply