МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ДИСТРИБУТИВНЕ ТОПЛИФИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ НА ЛОКАЦИЈИ ТПС „АЛЕКСЕ ДУНДИЋА“ – 1. ИСПРАВЉЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

JП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 1.ЗА  јавну набавку  ЈНОП 1.3.38/2018 – Mашински и грађевински радови на изградњи дистрибутивне топлификационе мреже на локацији ТПС „Алексе Дундића“. На основу истог, извршена је измена конкурнсе документације.
Можете преузети овде Појашњење 1    1. IZMENJENA KONKURSNA DOKUMENTACIJA 1 3 38 2018

Leave a Reply