МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ДИСТРИБУТИВНЕ ТОПЛИФИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ НА ЛОКАЦИЈИ ТПС “АЛЕКСЕ ДУНДИЋА” – ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке радова  –” Машински и грађевински радови на изградњи дистрибутивне топлификационе мреже на локацији ТПС “Алексе Дундића”. набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.38/2018.
Можете преузети овде KONKURSNA DOKUMENTACIJA 1 3 38 2018  PozivZaPodnosenjePonude.1.3.38

Leave a Reply